KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU

Rafał Trawiński

adres: ul. Metalurgii 1


97-500 Radomsko

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-16:00

Komornik przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach: 10:00-15:00

Dodatkowe informacje

e-mail:radomsko.trawinski@komornik.pl

telefon: 44 680-98-35

konto do wpłat: 72 20300045 1110 0000 0196 6260
(W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę akt oraz nazwę dłużnika.)

skrzynka EPUAP dla AOE: /KS_R_Trawinski/ezbiegi

dane IOD: Sebastian Nowak, email: iod@rodo-online.eu

Zgodnie z art. 2.1.ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, 
Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński

Komornik korzysta z systemów komunikacji elektronicznej

orzeł